Autorizace a oprávnění

Autorizace, oprávnění a zkušenosti našeho týmu

Biologické hodnocení  dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

Naturové posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Přírodovědná hodnocení na základě požadavku orgánu ochrany přírody, 15 let zkušeností

Dlouhodobé zkušenosti s biologickými dozory a záchrannými transfery rostlin a živočichů

Osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci  dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. k lovu ryb elektrickým proudem

Osvědčení na úseku pokusných zvířat dle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Vyřizujeme projekty pokusů a výjimky ze zákazů  chráněných organizmů dle § 56 zákona 114/1992 Sb.