Vzdělávání a poradenství

VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

Připravujeme a realizujeme přednášky, semináře a workshopy      

Poskytujeme poradenství v oblasti ochrany přírody

Zpracováváme odborné rešerše – v případě potřeby zajistíme aktualizaci dat v terénu  

Navrhujeme managementová opatření v oblasti vodních ekosystémů