Zadržování vody v krajině

NÁŠ TÝM

ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

Mgr. Miroslav Kubín

Miroslav Kubín je zakladatelem odborné platformy AQUAINOVA – Inovace ve světě vody. Je absolventem Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. V současné době pokračuje v doktorském studiu.  

Problematice zadržování vody v krajině se intenzivně věnuje pět let. Stojí za návrhy a realizacemi projektů v Beskydech nebo v Ondrášově.

Štefan Vaľo

Je zakladatelem občanského sdružení Voda je život. Má přes 40 letou praxi v oblasti zemních prací, vodozádržných opatření a s řízením lidí. Vymyslel způsob rekultivace starých nepotřebných lesních cest a zhutněné půdy v lesích. Odborně se zaměřuje na problematiku plošného zadržení vody v krajině.

Ondřej Brož

Ondra Brož, je zakladatelem spolku Voda pro les, voda pro lidi. Absolvoval lesnické učiliště v Bílé. Jako OSVČ má sedmnáctiletou praxi v těžba dřeva a v pěstební činnosti. Ondřej je vícemistrem světa ve psím spřežení. V roce 2019 založil sdružení Voda pro lesy, voda pro lidi. V poslední době se intenzivně věnuje problematice zadržování vody v lesích. 

Mgr. Jan Husák

Honza Husák působí jako učitel zeměpisu a biologie na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a jako edukátor v Muzeu regionu Valašsko. Specializuje se na využití technologií ve vzdělávání a na terénní výuku. Nabízí cestovatelské besedy a široké spektrum vzdělávacích programů na témata přírodního a kulturního dědictví, krajiny a ekologie. Také se zaměřuje na tvorbu vzdělávacích filmů z autorských fotografií, videí a leteckých záběrů.

Ing. Lubomír Marhavý

Ľubomír Marhavý vystudoval Mechanizačnú fakultu na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Několik let působil v oblasti výzkumu a jako pedagog na univerzitě. V současnosti je odborným poradcem v zemědělské oblasti a konatelem soukromé společnosti. Převážnou část jeho práce tvoří technické a technologické poradenství v zemědělské prvovýrobě a poskytovaní mechanizačních služeb. Zejména v oblasti revitalizace, regenerace a remediace půdy, biostimulace, meziplodinových systémů a systémů krycích plodin, půdoochranných technologií pěstování a  jejich realizace. Svou činnost směruje na změnu přístupu člověka k půdě a rovněž k zlepšení hospodaření s vodou v krajině prostřednictvím živé, zdravé a úrodné půdy.