Zpracování žádostí v rámci zákona 114/1992 Sb.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI ZÁKONA 114/1992 Sb.

  • Zpracujeme za Vás žádost o povolení výjimek ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 odst. 1, 2 zákona č. 114/1992 Sb.
  • Zpracujeme za Vás žádost o zásahu do vodního toku, břehového porostu, významného krajinného prvku apod.