Mapování a monitoring druhů

MAPOVÁNÍ A MONITORING DRUHŮ

  • Provádíme ichtyologické průzkumy po celé České republice
  • Mapujeme chráněné, naturové a nepůvodní druhy živočichů (rostlin)
  • Provádíme víceleté monitoringy druhů a populací živočichů