Zadržování vody v krajině

NAŠE NABÍDKA

ZADRŽÍME VODU PRO VÁŠ LES

ZMÍRNÍME EROZI PŮDY

VYSADÍME ODOLNĚJŠÍ LES PROTI ZMĚNĚ KLIMATU

PODPOŘÍME DRUHOVOU ROZMANITOST (BIODIVERZITU)

REALIZOVANÁ OPATŘENÍ TLUMÍ NEGATIVNÍ PROJEVY POVODNÍ

PŘIPRAVÍME PRO VÁS WORKSHOP
S UKÁZKOVOU REALIZACÍ

5 kroků k realizaci

1.  Kontaktujte nás

2.  Provedeme terénní průzkum na Vašem pozemku

3. Identifikujeme problémy 

4. Navrhneme opatření 

5. Zrealizujeme opatření

NAŠE REALIZACE

Městské lesy Rožnov p. R.
2020

V roce 2020 jsme realizovali pilotní projekt pro Městské lesy Rožnov pod Radhoštěm. Celkem bylo rekultivováno 1500 m nepotřebných přibližovacích linek. Celkem jsme vyhloubili 615 jam, zasakovacích pásů a 2 tůně. Bez rekultivace by po přibližovacích linkách odteklo    4 500 m3 vody za rok a přibližně jednou tolik z přerušených pórů nad cestami (9000 mvody za rok).

Videospot k realizaci 2020
Městské lesy Rožnov p. R.

Zpracování videospotu pro Lesy ČR, s.p.
Beskydy, 2021