Přírodovědná hodnocení

PŘÍRODOVĚDNÁ HODNOCENÍ

  • Provádíme komplexní přírodovědné průzkumy v souvislosti s vodním prostředím (např. zoologické, botanické, geomorfologické průzkumy)
  • Provádíme Biologická hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
  • Provádíme Naturová hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.